Gerekçe
Türkiye’nin geleceği gençlerimizi yetiştiren öğretmenleri, yıllarca ihmal ettik, mesleğin önemini  görmezlikten geldik, ancak en önemli varlıklarımız çocuklarımızı da onlara emanet ettik ve etmekteyiz. Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan eğitim seferberliğinde, yoktan yaratılan muhteşem öğretmenler yetiştiren ve en saygın meslek gurubunu oluşturan öğretmenlerimiz, zaman içinde hepimizin bildiği nedenlerle önem ve saygınlığını yitirmiştir. Uzunca bir süredir, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun, hiçbir şey olamazsak öğretmen olalım, mantığından yola çıktıkları hepimiz tarafından bilinmektedir.  Mesleğinin onurunu taşıyan ve toplumun en saygın grubunu oluşturan öğretmenlerimiz,   maddi sıkıntılar yaşadıklarından,  ikinci iş yapmak zorunda kaldılar. Hepimizin acımasızca eleştirdiğimiz kişiler oldular.
Son yıllarda eğitim fakültelerine talep çok arttı ve giriş puanları yükseldi. Bu anlamda daha birikimli öğrenciler öğretmen olmayı seçtiler. Bu fırsat değerlendirilmelidir.
   
Vakfımızın yaptığı çalışmalar
En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinci ile çalışmalar yürüten vakfımız,
nitelikli ve çağdaş  öğretmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla,1999 yılından beri, sadece  eğitim fakültesinde okuyan  öğrencilere burs vermekte ve onların ihtiyaçlarına, gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
Bu süre içinde, gözlemleri ve deneyimlerinden yola çıkarak eğitim fakültelerinde mesleki bilgi ile donanan gençlerimizin, tamamlanması gereken  donanım ve becerilerini belirledi. 40 kişilik küçük bir öğrenci gurubu ile çalışmalar yürüttü. Bu gurubun gelişmelerini izledi ve tayin edilerek gittikleri okullarda kazandıklarını, öğrencilere aktarmadaki istek ve becerilerini takip etti.

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla, şehir içi ve dışı kültürel geziler yaptık, Görsel etkinlikler düzenledik. Tiyatro, konser, opera, sergi gibi etkinliklere katıldık,bilgisayar ve  İngilizce kurslarına katılımlarını sağladık, öğrenci evlerine destek verdik. En önemlisi sevgi ve dayanışma ortamı yarattık. Sonuçta ufacık destekle öğrencilerdeki olumlu değişmeyi  mutlulukla gördük.
Mezun olan öğrencilerimizin görev aldıkları okullarda yaptıkları çalışmalara, vakıf olarak katkımız devam etmekte. Bu okulları da kardeş okul olarak desteklemekteyiz
Gerekçenin dayanağı
 • Burslu öğrencilerimiz dar gelirli ailelerin  çocukları olup, çoğunluğu kırsal kesimden , gelmektedir.Yaşam koşulları son derece zordur ve çok çocuklu ve eğitimsiz ailelerin çocuklarıdır.
 • Bu koşullarda İstanbul a okumaya  gelen öğrenciler, öncelikle derme çatma bilgilerle yatacak yer ve burs desteği aramakta ve bu aşamada, hepimizin bildiği gibi ideolojik çalışmalar sürdüren kişi ve kuruluşların ellerine düşmektedir. Şanslı olan bir kısmı öğrenci yurtlarında kalır. Kimileri de birleşerek ev tutarlar. Bu evler de yaşam koşulları son derece zor olup ev geçindirme kaygısını çok yoğun olarak yaşarlar.
 • Öğrencilik hayatları süresince bu sorunlarına en azından alırsak  kitap,Beslenme, giyinme,yol vs.gibi sorunlarda eklenir.Bu koşullarda gençlerin  kültürel ve sosyal gelişimlerini sağlamak için maddi ve manevi olanakları olamaması dolayısı ile sadece aldıkları bilgiler ve yaşadıkları olumsuzluklarla mezun olurlar.
 • Çağdaş dünyada ve iş edinmede bir zorunluluk haline gelmiş olan bilgisayar ve internet kullanım bilgisi, öğretmenlik mesleği için son derece gerekli olan iletişim,liderlik,yönlendirme, ve kişisel gelişim konularında yetkinlik kazanmalıdırlar.Eğitim fakültelerinden her yıl  öğretmen adayı mezun olmakta bu sayının öğretmen ihtiyacından fazla olduğu bilinmektedir. Bu adaylar KPSS (kamu personeli seçme sınavı)sınavını kazanmak zorundadır. Bu becerilerin kazanılması için  gidebilecekleri kurslar  maddi imkan gerektirmektedir. 
   
Hedefler
Projenin genel hedefi:
Eğitim fakülteleri mezunu öğretmen adaylarına yetkinlik ve kişisel beceriler kazandırarak çağdaş gelişimlerine katkıda bulunmak.eğitim ordusuna çağdaş nitelikli öğretmenler kazandırmak.
Çalışmalarını  diğer sivil örgütlerle paylaşarak geliştirmek.
Yetiştirilen nitelikli öğretmenlerin öğretmenlik yaşamlarını izleyerek onlarla iletişim ve yardımlaşmayı sürdürmek.

Projenin özel  hedefi
A) Bilgi beceri desteği
 • Bilgisayar kullanmayı, iletişim teknolojisinden yararlanarak kendilerini geliştirmek  için bilgiye ulaşmayı ve öğrencilerine bu becerilerini aktarmayı sağlamak
 • Ana dili olan Türkçe yi doğru konuşan yazan ve anlayan, öğrencilerine de doğru öğreten beceriyi kazandırmak. 
 • Ana dilinin yanı sıra,  anlatılanı  ve okuduğunu anlayabilir ve  derdini anlatabilir bir düzeyde ikinci bir dil öğrenmelerine olanak sağlamak.
 • Mesleki anlamda kişisel yetkinlik ve beceriler kazandırmak için çalışmalar yapmak.
 • Kamu personeli seçme sınavına yönelik çalışmalar yaparak bu sınav başarılarını arttırmak ve böylelikle öğretmen olarak atanma şanslarını arttırmak.
 • Kariyer ve planlama desteği vererek mesleklerinde etkin olmalarını sağlamak.
 • Branşlarında başarılı ve deneyimli kişilerle tanıştırmak ve bu kişilerin deneyiminden yararlanmalarını sağlamak.

B)  Kültürel ve sosyal gelişim desteği
        *Öğrencilere kültürel geziler yaparak,  özellikle yaşadıkları kenti  ve ülkesini tanıtmak,  gezi kültürünü vermek ve böylelikle görev yapacakları her yerde bu kültürü öğrencilerine aşılamasını sağlamak.
        * Öğrencileri, sanat olayları, görsel sanatlar ve müzik türleri ile tanıştırmak ve bilgilendirmek.
        * Belirli günlerde toplu kutlamalar yaparak sosyal beraberliği güçlendirmek.
        *Çeşitli konularda konferanslar düzenleyerek bakış açılarını genişletmek.

C) Destek ve yardımlaşma
 • İstanbul gibi  bir mega kentte,  barınma yardımı ve mali destek vermek.
 • Vakfımızın bu olanaklarından yararlanıp öğretmen olarak yurdun her köşesine yayılan ve bizimle iletişimini koparmamış olan öğretmenlerimizin okullarına  maddi ve bilgi desteği sağlamak.
Bu konuda her türlü katkı ve işbirliğine hazırız.
ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN GELİŞİM PROJESİ